Şcoala noastră oferă tuturor elevilor şansa descoperirii de sine, orientându-le demersul împlinirii depline spre performanţă prin descoperirea, susţinerea şi orientarea disponibilităţilor şi idealurilor personale.

 

 


Astfel, sensul întregului nostru demers educativ este:

Deschiderea spre cunoaştere, în vederea împlinirii prin performanţă.

 

 

 

 

 

 

Rezultatele elevilor şcolii precum şi articole/apariţii din mass-media pot fi comentate pe blogul nostru:

ioanoprisenistdesucces.wordpress.com

Programul
"Să ştii mai multe, să fii mai bun!"

Condiţii specifice pretransfer

învăţător/institutor/profesor pentru învăţământ primar

Lista copiilor admişi - clasa pregătitoare,
etapa I

Catalog on-line

Planul operaţional pentru anul şcolar 2014-2015, Semestrul II

Raport privind starea şi calitatea activităţilor desfăşurate în anul şcolar 2014-2015, Semestrul I

Curriculum la decizia şcolii

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar - 2015

Evaluare naţională clasele II, IV, VI

Evaluare naţională - Admitere
clasa a VIII-a, 2014-2015

Programul de audienţe pentru anul şcolar 2014-2015

Rezultate elevi

Raport privind starea şi calitatea activităţilor desfăşurate în anul şcolar 2013-2014

Planul managerial pentru anul şcolar 2014-2015

Centrul pentru o viaţă raţională şi fericită

Raport Centrul pentru o viaţă raţională şi fericită, anul şcolar 2013-2014

Proiecte şi parteneriate

Liste elevi - an şcolar 2014-2015

Asociaţia de părinţi a şcolii

Consiliul elevilor

Rezultate elevi

Activităţi extraşcolare

Aniversare

Acces catalog

Administrare