Şcoala noastră oferă tuturor elevilor şansa descoperirii de sine, orientându-le demersul împlinirii depline spre performanţă prin descoperirea, susţinerea şi orientarea disponibilităţilor şi idealurilor personale.


Astfel, sensul întregului nostru demers educativ este:

Deschiderea spre cunoaştere, în vederea împlinirii prin performanţă.